SÅLD

RESERVERAD

LEDIG

HUS 
2

Huset skiljer sig från de övriga på Begonian med sin ljusa fasad av slammat tegel och balkonger som går runt hörnen.