TIDSLINJE

Här kommer vi att kontinuerligt lägga upp bilder där ni kommer kunna se hur projektet växer fram

2019.08.28
Informationsträff

Försäljningen av Begonian startade den första september 2019. I samband med försäljning starten hölls en informationsträff och hemsidan Begonian.com lanserades. På bilderna ser vi bland annat Lars Fredriksson Vd OF Bygg.

5DIV8120-2.jpg
2020.03.01
Första spadtaget

Det symboliska första spadtaget togs 2020.03.01. Med på bilden finns Bo Gunnar Samuelsson och Nina Lundström från Mäklarcity samt Fredrik Åkerlund och Lars Fredriksson från OF Bygg.

2020.09.01
Bygget har startat

Bygger har sedan en tid startat och golvet till det som bland annat senare skall bli gym skall snart gjutas. På bilderna ser vi kranförare Andreas Westermark och Betongarbetare Olle Hammarberg.

2020.10.14
Källaren byggs upp

Arbetet med källaren fortsätter Man arbetar bland annat med att resa väggar till det som kommer att bli gym, hobbyrum och relax. Man har även påbörjat arbetat med att förbereda gjutning till bjälklaget för entréplan. På bilderna ser man bland andra snickarna Martin Hansson, Viktor Svanström, Arvid Königson och Jimmy Larsson.

2020.10.30
Begonian inredningsval lanseras

OF Bygg lanserar Begonian inredningsval där köparna under en dryg tvåmånadersperiod har möjlighet att göra sina val till lägenheten. Som ett komplement till den digitala tillvalsprocessen byggdes ett showroom upp där man kan känna och klämma på de flesta valen. Dagen innan lanseringen hölls även en informationskväll för köparna.

I allt från val av tjänster, leverantörer och underentreprenörer har OF Bygg försökt tänka och jobba mot lokala aktörer.

Teamet som har stöttat kunderna är Erik Haglund från OF Bygg, Julia Lundberg från Colorama ,John Möller och Hugo Malmqvist från Tretti, Nina Lundström och Emelie Rågfeldt från Märklarcity

CR6_6082.jpg
2021.05.07

Presentation: Anna-Maria Nyström

Arbetsledare Begonian och OF Byggs

kvalité och miljösamordnare.

Med en pappa, farbror och bror som är snickare, är jobbet som byggnadsingenjör inget långsökt val för Anna-Maria.

Hon kom i kontakt med OF Bygg under studierna till byggnadsingenjör. Först blev det praktik hos den erfarne platschefen Roland Berglund och när examen var klar fick jag jobb hos OF. Det var många företag som ryckte i byggnadsingenjörer, men för Anna-Maria var det ingen tvekan.

”OF Bygg har en både professionell och familjär attityd som känns suverän. Det är en bra stämning inom företaget och jag trivs kanonbra. OF Bygg är en arbetsgivare som ger medarbetarna chansen att växa om man själv vill det”

2021.10.19
Byggnationerna rullar vidare 

Utvändigt på Hus 1 murar man och monterar glasfasader i trapphus samt att arbeten utförs kring balkongerna. Invändigt pågår kringarbeten vid fönster (salning, fönsterbrädor). I övrigt byggs badrumsväggar och det isoleras och plastas ytterväggar. Gällande Hus 2, där är stommen klar. Hus 3 där pågår arbeten med utfackningsväggar (icke bärande ytterväggar) samt byggnationer av tak och fläktrum. Slutligen garagebjälklaget, där är stora delar av tätskiktet klart och senare kommer täthetsprov utföras för att kontrollera eventuella läckage.  

2022.07.07

Uppdatering sommaren 2022

I hus 1 pågår nu städning i del C och de sista kompletteringarna utförs i B och A. I hus 3 har rums komplettering (badrumsinredning, listning, hög skåp mm) påbörjats i del B, i del A lägger vi golv. I hus 2 har målaren just avslutat sina arbeten och tätskikt i badrum pågår.