TIDSLINJE

Här kommer vi att kontinuerligt lägga upp bilder där ni kommer kunna se hur projektet växer fram

2019.08.28
Informationsträff

Försäljningen av Begonian startade den första september 2019. I samband med försäljning starten hölls en informationsträff och hemsidan Begonian.com lanserades. På bilderna ser vi bland annat Lars Fredriksson Vd OF Bygg.

2020.03.01
Första spadtaget

Det symboliska första spadtaget togs 2020.03.01. Med på bilden finns Bo Gunnar Samuelsson och Nina Lundström från Mäklarcity samt Fredrik Åkerlund och Lars Fredriksson från OF Bygg.

Bygger har sedan en tid startat och golvet till det som bland annat senare skall bli gym skall snart gjutas. På bilderna ser vi kranförare Andreas Westermark och Betongarbetare Olle Hammarberg.

Bygget har startat
2020.09.01
2020.10.14
Källaren byggs upp

Arbetet med källaren fortsätter Man arbetar bland annat med att resa väggar till det som kommer att bli gym, hobbyrum och relax. Man har även påbörjat arbetat med att förbereda gjutning till bjälklaget för entréplan. På bilderna ser man bland andra snickarna Martin Hansson, Viktor Svanström, Arvid Königson och Jimmy Larsson.